Edifici Domènec Fins

 

 

EDIFICI DOMÈNEC FINS

 

Tipologia: Edificio de viviendas – 9 apartamentos

Any: 2006

Situació: Montcada i Reixac, Barcelona

Àrea: 1.282 m2

Client: Montproxac S.L. 

 

L’edifici forma part d’un pla d’actuació urbanística en un sector molt cèntric de Montcada i Reixac. El conjunt consisteix en tres edificis destinats principalment a habitatge, un gran estacionament subterrani que ocupa tot el sector, i la urbanització dels espais exteriors públics.

Aquest edifici, que alberga 9 habitatges i 2 locals comercials, està situat de forma de completar una mansana edificada però que posseeix en cadascun dels seus carrers un caràcter molt diferent. El seu disseny es va plantejar per tal d’harmonitzar aquests diferents caràcters, des de l’escala del casc antic amb tres plantes d’altura en la façana estreta del costat ponent, fins a l’escala més urbana i moderna de quatre plantes d’altura en la façana oposada que dóna al riu i a la carretera. A la façana llarga orientada a sud és on es materialitza la transició, recorrent a un llenguatge actual però emprant proporcions pròpies de l’arquitectura del nucli antic on s’emplaça l’edifici.