Casa MM

 

 

CASA MM

 

Tipologia: Habitatge unifamiliar

Any: 2004

Situació: Cunit, Cataluña

Àrea: 506 m2

Client: Privat

 

L’habitatge se situa en un vessant amb fort pendent cap al sud-est, la qual cosa va motivar la forma allargada del volum, gairebé paral·lela al vessant, aconseguint així una millor integració paisatgística i una òptima insolació de totes les dependències de l’habitatge.

La coberta ajardinada s’integra a la part superior del vessant, i la piscina, perpendicular a l’habitatge, ajuda a conformar un espai més íntim en la part posterior de l’habitatge sense renunciar a les vistes cap al sud.