Edifici Barcelona

 

 

EDIFICI BARCELONA

 

Tipologia: Edifici entre mitgeres, 12 habitatges

Any: 2006

Situació: Montcada i Reixac, Barcelona

Àrea: 1.348 m2

Client: Montproxac S.L. 

 

L’edifici forma part d’un pla d’actuació urbanística en un sector molt cèntric de Montcada i Reixac. El conjunt consisteix en tres edificis destinats principalment a habitatge, un gran estacionament subterrani que ocupa tot el sector, i la urbanització dels espais exteriors públics.

Aquest edifici, que alberga 12 habitatges i 1 local comercial, està situat al centre de la unitat d’actuació urbanística, en ple nucli antic al costat de l’església i al principal carrer comercial de Montcada i Reixac. Per aquesta raó s’ha emprat un llenguatge  respectuós amb el caràcter clàssic de l’arquitectura del context.