Edifici Nord

 

 

EDIFICI NORD

 

Tipologia: Edifici entre mitgeres, 6 habitatges

Any: 2005

Situació: Palafrugell, Girona

Àrea: 862 m2

Client: Procros XXI S.L.

 

L’edifici està situat en el nucli antic del poble empordanès de Palafrugell. Allotja 6 habitatges, dos dels quals són dúplex i un estacionament subterrani.

La particularitat d’aquest projecte és que el solar era relativament ample en comparació amb les edificacions de l’entorn pel que s’ha plantejat una façana virtualment dividida en dues per tal de reduir la seva escala. La composició de la façana també respecta la proporció de massis i obertures pròpia del barri. D’aquesta manera es busca dialogar amb el caràcter antic del barri però sempre mitjançant un llenguatge discretament modern.