Edifici Emporitana

 

 

EDIFICI VIA EMPORITANA

 

Tipologia: Edificientre mitgeres, 15 habitatges

Any: 2004

Situació: Figueres, Girona

Àrea: 1.931 m2

Client: Prodieciseis XXI S.L.