Edifici Bonastruc de Porta

 

 

BONASTRUC DE PORTA

 

Tipologia: Edificientre mitgeres, 20 habitatges

Any: 1996

Situació: Girona, Cataluña

Àrea: 3.278 m2

Cliene: Tenes Patrimonial S.L.

 

Promoció immobiliària realitzada al carrer Bonastruc de Porta de Girona, en un entorn amb predominant ús de maó clar i els colors terrosos, la qual cosa va determinar l’elecció del material de façana.