Edifici Els Cavallers

 

 

EDIFICI ELS CAVALLERS

 

Tipologia: Edifici entre mitgeres, 20 habitatges

Any: 2004

Situació: La Bisbal d’Empordà, Girona

Àrea: 2.352 m2

Client: Procavallers 11 S.L. 

 

L’edifici se situa en ple barri històric de La Bisbal d’Empordà. La façana Est s’orienta al riu mentre que la façana Oest ho fa cap a una plaça amb caràcter més urbà.

D’altra banda el solar era de considerables proporcions tenint en compte la tipologia medieval de les finques del seu entorn.

La solució va ser crear un edifici únic i de gran densitat, però fraccionant la façana mitjançant el color i utilitzant materials propis de la zona, de manera d’integrar-se de forma harmònica al context.