Can Palau

 

 

CAN PALAU

 

Tipologia: Habitatge unifamiliar

Any: 1996

Situació: Vallromames, Barcelona

Àrea: 326 m2

Client: Privat

Realitzat en col·laboració amb DMAC

 

L’habitatge respon en part a la passió dels propietaris per l’arquitectura de fusta tipus “Timber Frame”. A més de la fusta, en la construcció s’han utilitzat el formigó armat i l’acer. Cada material s’ha disposat d’acord a la seva “vocació” funcional, estructural i formal.

D’altra banda l’habitatge s’organitza de manera que totes les dependències estiguin orientades al paisatge obert de la vall, deixant a les seves esquenes i gairebé imperceptibles les edificacions de la urbanització on s’emplaça.