Edifici Castillejos

 

 

EDIFICI CASTILLEJOS

 

Tipologia: Edifici d’habitatges entre mitgeres

Any: 2000

Situació: Eixample, Barcelona

Àrea: 1.103 m2

Client: P.I. Castillejos Provença S.L. 

 

 

L’edifici situat en el districte de L’Eixample de Barcelona, consta de set plantes en total on s’allotgen 12 habitatges i un local comercial.

El solar de 6 m d’amplària contrasta amb l’altura d’edificació permesa, a causa d’això els esquemes de circulació i distribució en planta van ser particularment complexos de resoldre. Donada l’estretor de façana, en aquesta no podien practicar-se balconades. D’altra banda, la composició respecta al màxim la tipologia de l’històric barri de l’Eixample barceloní.