Caves Pere Ventura

 

 

CAVES PERE VENTURA reforma

 

Tipologia: Reforma, Industria vinícola y turisme

Any: 2004

Situació: Sant Sadurní de l’Anoia

Àrea: 1.029 m2

Client: Pere Ventura i Familia S.L.

 

Aquesta reforma constitueix la primera fase del projecte global de reforma i ampliació de les Caves Pere Ventura.

En aquest cas es tractava de la reforma d’una edificació preexistent de caràcter *semi industrial, per albergar en ella el centre de visitants i les oficines administratives.

L’objectiu va ser dotar a l’edifici existent, d’escàs valor arquitectònic, d’una nova imatge d’acord amb el caràcter d’excel·lència, elegància i qualitat de Pere Ventura.

Al seu torn, la reforma havia de resoldre la integració funcional amb les instal·lacions industrials existents i la seva futura ampliació.