Cal Catiu

 

 

CAL CATIÚ

 

Tipologia: Rehabilitació d’una masía

Any: 2013 (Projecte)

Situació: El Bruc, Cataluña

Àrea: 80 m2

Client: Privat

 

L’encàrrec va consistir a convertir antigues construccions agràries adjacents a una casa rústica en un espai destinat a estudi i biblioteca.

El projecte respecta la façana i el volum original consistent en una successió de petites construccions adjacents, però unifical’espai interior. No obstant això, es marquen les antigues compartimentacions mitjançant el tractament de les superfícies del paviment, del fals sostre i la il·luminació.