Antic Hotel del Llac

 

 

 

ANTC HOTEL DEL LLAC

 

Tipologia: Rehabilitació integral, 16 habitatges

Any: 1999

Situació: Puigcerdá, Girona

Àrea: 2.863 m2

Client: Inmotec Blanc S.L.

 

L’edifici de l’antic Hotel del Llac forma part del barri que a principis del S. XX el Dr. Andreu va construir entorn de la llacuna de Puigcerdà, al Pirineu català. Aquest edifici es va incendiar i va romandre en ruïnes durant anys fins que el 1998 va ser rehabilitat. Donat el seu caràcter patrimonial, la normativa exigia la recuperació fidel del volum i la restauració de les façanes originals.

El projecte va consistir en la recuperació del volum original, incloent cobertes i façanes, i la total renovació de l’estructura i la distribució interior amb l’objecte d’albergar apartaments d’alt standing. Sota l’edifici original es va afegir una planta en soterrani, cosa que va suposar un extraordinari desafiament tècnic.